How to Order


Buy online

แจ้งชื่อหนังสือพร้อมจำนวนเล่มที่ต้องการเข้ามาที่ kontentbluepub@gmail.com หรือ facebook.com/kontentblue.publishing จากนั้นทางเราจะตรวจสอบสินค้าและแจ้งราคาพร้อมเลขที่บัญชีกลับไป เมื่อโอนเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งกลับมาอีกครั้งพร้อมสำเนาการโอนและที่อยู่จัดส่งครับ